วันพฤหัสบดีที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2553

วัดพิกุลทอง         วัดพิกุลทอง ตั้งอยู่บ้านพิกุลทอง หมู่ที่ 3 ตำบลพิกุลทอง อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินตั้งวัดเนื้อที่ 25 ไร่ มีที่ธรณีสงฆ์ จำนวน 5 แปลง เนื้อที่ 52 ไร่ 5 งาน 70 ตารางวา อาคารเสนาสนะ ประกอบด้วย อุโบสถ กว้าง 6 เมตร ยาว 10 เมตร เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ศาลลาการเปรียญ กว้าง 15 เมตร ยาว 30 เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ. 2508 หอสวดมนต์ กุฏิสงฆ์ ศาลาเอนกประสงค์ และศาลาบำเพ็ญกุศล
วัดพิกุลทอง ตั้งเมื่อ พ.ศ. 2359 ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อ พ.ศ. 2359 เดิมชื่อ วัดบางป่าใน มีอายุกว่า 200 ปี ต่อมาได้เปลี่ยนชื่อเป็นวัดพิกุลทอง เพราะในสมัยก่อนบริเวณวัดมีต้นพิกุลอยู่มากมาย และมีต้นใหญ่อยู่ต้นหนึ่ง วันดีคืนดีเที่ยงคืนกว่า บริเวณโคนต้นพิกุลใหญ่จะมีแสงสีทองพวยพุ่งขึ้นมา ชาวบ้านจึงนำผ้าขาวไปปู่รองเอาไว้ พอรุ่งเช้าไปดูเห็นเป็นเกล็ดทองคำระยิบระยับไปหมด เป็นที่กล่าวขาน ดังนั้นชาวบ้านจึงเรียกวัดพิกุลทองแทนวัดบางป่า ชื่อเต็ม คือ วัดพิกุลทองจิตรลดาราม แต่นิยมเรียกสั้นๆว่า วัดพิกุลทอง ปัจจุบันมีพระเดชา จนฺทโชโต เป็นเจ้าอาวาส การศึกษามีโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกธรรม เปิดสอนเมื่อ พ.ศ. 2526ถ่ายภาพ / ตัดต่อ / เขียนบท : คมปิยะ
เสียงบรรยาย : กาญจนา

วันศุกร์ที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2553

วัดศาลเจ้า


วัดศาลเจ้า ตั้งอยู่เลขที่ 63 บ้านคุ้งกระถิน หมู่ที่ 2 ตำบลคุ้งกระถิน อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินตั้งวัดเนื้อที่ 3 ไร่ อาณาเขตทิศเหนือจดแม่น้ำแม่กลอง ทิศใต้จดถนนสายราชบุรี – วัดจัน ทิศตะวันออกจดหมู่บ้านคุ้งกระถิน ทิศตะวันตกจดคลองแควอ้อม มีที่ธรณีสงฆ์ จำนวน 4 แปลง เนื้อที่ 18 ไร่ 1 งาน 64 ตารางวา อาคารเสนาสนะ ประกอบด้วย อุโบสถ กว้าง 12 เมตร ยาว 22 เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ. 2475 เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ศาลลาการเปรียญ กว้าง 12 เมตร ยาว 22 เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ. 2534 กุฏิสงฆ์ จำนวน 1 หลัง วิหารกว้าง 4 เมตร ยาว 4 เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ. 2531 ศาลาเอนกประสงค์ กว้าง 12 เมตร ยาว 18 เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ. 2543 ศาลาบำเพ็ญกุศล จำนวน 1 หลัง นอกจากนี้มีศาลาริมน้ำ 1 หลัง ปูชนียวัตถุ มีพระประธานประจำอุโบสถ 1 องค์ สร้างเมื่อ พ.ศ. 2475 เจดีย์ 1 องค์ สร้างเมื่อ พ.ศ. 2465
วัดศาลเจ้า ตั้งเมื่อ พ.ศ. 2301 ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อ พ.ศ. 2475 ปัจจุบันมีพระสันติ คนฺธสีโล เป็นเจ้าอาวาส

ถ่ายภาพ / ตัดต่อ / เขียนบท : คมปิยะ
เสียงบรรยาย : กาญจนา

วันจันทร์ที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2553

หลวงพ่อแก่นจันทน์ วัดช่องลม
หลวงพ่อแก่นจันทน์ วัดช่องลม ประดิษฐานอยู่ที่วัดช่องลม อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี มีประวัติเล่าสืบทอดกันมาว่า เป็นพระพุทธรูปที่ลอยมาตามลำน้ำแม่กลอง ตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยา ชาวราชบุรีได้ร่วมกันอธิษฐานนำขึ้นประดิษฐานไว้สักการบูชาเพื่อเป็นสิริมงคล
หลวงพ่อแก่นจันทน์ เป็นพระพุทธปฏิมา ศิลปะสมัยทวารวดี ในส่วนตั้งแต่พระเศียรถึงพระอุระ เป็นเนื้อทองสำริด ส่วนองค์พระสร้างด้วยไม้จันทน์หอม มีความสูงตั้งแต่พระเกศมาลาถึงพระบาท 2.26 เมตร เป็นพระพุทธปฏิมาปางอุ้มบาตร โดยบาตรขององค์หลวงพ่อ เหมือนสวมอยู่ในถุงบาตรและมีสิ่งหนึ่งยาวประมาณ 2 นิ้ว ยื่นออกมาจากขอบบาตร ซึ่งติดอยู่กับปากบาตรทั้งสองข้าง ดูแล้วเหมือนม้วนผ้าที่ยื่นออกมาสำหรับจับ พระหัตถ์ของหลวงพ่อแก่นจันทน์จับอยู่ที่ม้วนผ้า คล้ายสะพายบาตร ซึ่งนับว่าเป็นพระพุทธรูปที่มีลักษณะแปลกจากพระพุทธรูปปางอุ้มบาตรทั่วไป เพราะเป็นลักษณะถือบาตร ที่ไม่มีในพระพุทธรูปปางอุ้มบาตรอื่น โดยยังเป็นพระพุทธรูปที่มีลักษณะงดงามมาก
หลวงพ่อแก่นจันทน์ เป็นพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์และมีบารมีธรรมที่สูงส่งยิ่ง ตามปกติมีผู้มากราบไหว้บูชาขอพร เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ตนเอง ส่วนใหญ่จะขอให้ช่วยปัดเป่าเหตุร้ายทุกวัน จนเป็นพระคู่บ้านคู่เมืองของจังหวัดราชบุรี ตลอดมา

ถ่ายภาพ / ตัดต่อ / เขียนบท : คมปิยะ
เสียงบรรยาย : กาญจนา

วันศุกร์ที่ 4 มิถุนายน พ.ศ. 2553

หอนาฬิกาเฉลิมพระเกียรติหอนาฬิกาเฉลิมพระเกียรติ ตั้งอยู่ ณ เขาแก่นจันทร์ บริเวณกลางเขาของทางขึ้นเขาแก่นจันทร์ ได้ทำการจัดสร้างขึ้น เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เฉลิมพระชนมพรรษาครบ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 และเพื่อเป็นการเผยแพร่พระเกียรติคุณ และพระอัจฉริยภาพของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ให้ประชาชนได้น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อปวงชนชาวไทยมาโดยตลอด

ถ่ายภาพ / ตัดต่อ / เขียนบท : คมปิยะ
เสียงบรรยาย : กาญจนา

วันพุธที่ 2 มิถุนายน พ.ศ. 2553

วัดหนองโพวัดหนองโพ ตั้งอยู่เลขที่ 156 บ้านหนองโพ หมู่ที่ 2 ตำบลหนองโพ อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินตั้งวัดมีเนื้อที่ 20 ไร่ 2 งาน วัดหนองโพ ตั้งเมื่อ พ.ศ. 2349 เดิมชื่อวัดหนองแขม ต่อมาได้เปลี่ยนชื่อให้สอดคล้องกับชื่อตำบลในปี พ.ศ. 2349 ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อวันที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2533 เขตวิสุงคามสีมากว้าง 8.7 เมตร ยาว 17.5 เมตร ปัจจุบันมีพระมหาสมคิด อตฺถสิทฺโธ เป็นเจ้าอาวาส

ถ่ายภาพ / ตัดต่อ / เขียนบท : คมปิยะ
เสียงบรรยาย : กาญจนา