วันศุกร์ที่ 27 สิงหาคม พ.ศ. 2553

วัดป่าไก่


        วัดป่าไก่ ตั้งอยู่ เลขที่ 1 บ้านป่าไก่ ถนนท้าวอู่ทอง หมู่ที่ 3 ตำบลป่าไก่ อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินตั้งวัดเนื้อที่ 57 ไร่ 10 งาน อาณาเขตทิศเหนือจดอนามัย ทิศใต้จดโรงเรียน ทิศตะวันออกจดถนนท้าวอู่ทอง ทิศตะวันตกจดคลองชลประทาน มีที่ธรณีสงฆ์ จำนวน 5 แปลง เนื้อที่ 25 ไร่1 งาน 96 ตารางวา อาคารเสนาสนะ ประกอบด้วย อุโบสถ กว้าง 8 เมตร ยาว
13 เมตร เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ศาลาเปรียญ กว้าง 15 เมตร ยาว 19 เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ. 2500 เป็นอาคารไม้ กุฏิสงฆ์ จำนวน 6 หลัง เป็นอาคารไม้ 4 หลัง และตึกอีก 2 หลัง วิหาร กว้าง 9 เมตร ยาว 10 เมตร เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก สร้างเมื่อ พ.ศ. 2538 ศาลาอเนกประสงค์ กว้าง 18 เมตร ยาว 39 เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ. 2533 เป็นคอนกรีตเสริมเหล็ก ศาลาบำเพ็ญกุศล จำนวน 2 หลัง สร้างด้วยคอนกรีตเสริมเหล็ก ปูชนียวัตถุ มีพระประธานประจำอุโบสถ สร้างเมื่อ พ.ศ. 2273 ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อ พ.ศ. 2398 ปัจจุบันมีพระอธิการมนู ปภสฺสโร เป็นเจ้าอาวาส

ถ่ายภาพ / ตัดต่อ / เขียนบท : คมปิยะ
เสียงบรรยาย : กาญจนา

วันศุกร์ที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2553

วัดหนองระกำ (กระต่ายทอง)          วัดหนองระกำ ตั้งอยู่บ้านหนองระกำ หมู่ที่ 8 ตำบลดอนทราย อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินตั้งวัดเนื้อที่ 15 ไร่ อาณาเขตทิศเหนือจดที่ดินเอกชน ทิศใต้จดทางสาธารณะ ทิศตะวันออกจดที่ดินเอกชน ทิศตะวันตกจดคลองชลประทาน อาคารเสนาสนะ ประกอบด้วย อุโบสถ สร้างเมื่อ พ.ศ. 2549 ได้รับพระรับตราพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ติดหน้าบันอุโบสถ เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาครบ 80 พรรษา มีพระพุทธศรีชัยมงคลจักรพรรดิ เป็นพระประธานประจำอุโบสถ ศาลาการเปรียญ กว้าง 8 เมตร ยาว 16 เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ. 2536 เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กทรงไทย หอสวดมนต์ กว้าง 14 เมตร ยาว 20 เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ. 2520 เป็นอาคารไม้ กุฏิสงฆ์ จำนวน 1 หลัง เป็นอาคารไม้ ศาลาอเนกประสงค์ กว้าง 8 เมตร ยาว 16 เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ. 2536 เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กทรงไทย ศาลาบำเพ็ญกุศล จำนวน 1 หลัง สร้างด้วยคอนกรีตเสริมเหล็ก นอกจากนี้มี หอระฆัง 1 หลัง โรงครัว 1 หลัง ภายในบริเวณยังมีปูชนียวัตถุ และไม้ตะเคียนทอง ที่ชาวบ้านนำมาจากวังปลาช่อน ตำบลยางหัก อำเภอปากท่อ เมื่อปี พ.ศ. 2552
วัดหนองระกำ ตั้งเมื่อ พ.ศ. 2526 เดิมเป็นสำนักสงฆ์กระต่ายทอง เนื่องจากบริเวณพื้นที่แห่งนี้เดิมมีกระต่ายชุกชุม จึงเรียกบ้านดอนกระต่าย ต่อมาได้เปลี่ยนชื่อเป็นบ้านหนองระกำ เพราะมีต้นระกำใหญ่หลายต้นขึ้นอยู่บริเวณหนองน้ำ วัดหนองระกำได้รับความอุปถัมภ์จากราษฎรบ้านหนองระกำมาโดยตลอด ปัจจุบันมีพระครูโสภณธรรมาภิบาล (เล็ก ธมฺมปาโล) เป็นเจ้าอาวาส การศึกษา มีโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกธรรม เปิดสอนเมื่อพ.ศ. 2528

ถ่ายภาพ / ตัดต่อ / เขียนบท : คมปิยะ
เสียงบรรยาย : กาญจนา

วันจันทร์ที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2553

วัดดอนทราย         วัดดอนทราย ตั้งอยู่เลขที่ 1 บ้านดอนทราย หมู่ที่ 1 อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินตั้งวัดเนื้อที่ 23 ไร่ มีที่ธรณีสงฆ์จำนวน 1 แปลง เนื้อที่ 4 ไร่ 1 งาน อาคารเสนาสนะประกอบด้วย อุโบสถ กว้าง 8 เมตร ยาง 25 เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ. 2529 เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 2 ชั้น ศาลาการเปรียญ กว้าง 27 เมตร ยาว 35 เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ. 2500 หอสวดมนต์ กุฏิสงฆ์ สาลาอเนกประสงค์ ศาลาบำเพ็ญกุศล จำนวน 1 หลัง สร้างด้วยคอนกรีตเสริมเหล็ก ปูชนียวัตถุ มีพระประธานประจำอุโบสถ และพระเจดีย์เก่าแก่ 1 องค์
          วัดดอนทราย ตั้งเมื่อ พ.ศ. 2404 ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2534 เขตวิสุงคามสีมากว้าง 52 เมตร ยาว 52 เมตร ปัจจุบันมี พระครูศุภกิจพิมล เป็นเจ้าอาวาส การศึกษามีโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกธรรมเปิดสอนเมื่อ พ.ศ. 2500 ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัด เปิดสอนเมื่อ พ.ศ. 2526

ถ่ายภาพ / ตัดต่อ / เขียนบท : คมปิยะ
เสียงบรรยาย : กาญจนา

วันศุกร์ที่ 13 สิงหาคม พ.ศ. 2553

วัดทุ่งน้อย         วัดทุ่งน้อย ตั้งอยู่เลขที่ 100 หมู่ที่ 11 ตำบลหินกอง อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินตั้งวัดเนื้อที่ 22 ไร่ อาคารเสนาสนะประกอบด้วย อุโบสถ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กทรงไทย ศาลาการเปรียญ หอสวดมนต์ กุฏิสงฆ์ ศาลาบำเพ็ญกุศล สร้างด้วยคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยภายในบริเวณวัดมีวิหารพระศรีเมืองราช วิหารหลวงพ่อดำ ซึ่งขุดพบจากคลองหลวง ตำบลดอนตลุง จังหวัดราชบุรี นำไปประดิษฐาน ณ ถ้ำปทุม ตำบลห้วยตะแคง อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี จากนั้น พระครูจันทสารทนวัตร์ อดีตเจ้าอาวาสวัดทุ่งน้อย ได้นำมาประดิษฐานภายในบริเวณวัด นอกจากนี้ยังมีไม้ตะเคียน ที่ชาวบ้านนำมาถวายวัด ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2552 ซึ่งชาวบ้านให้ความนับถือ และมาขอโชค ลาภ ส่วนมากก็จะสมหวัง
วัดทุ่งน้อย ตั้งเมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2514 ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อ พ.ศ. 2519 การบริหารและการปกครอง มีเจ้าอาวาสเท่าที่นาม คือ รูปที่ 1 พระครูจันมสารทนวัตร์ พ.ศ. 2540 รูปที่ 2 พระอธิการใจ นิติสาโร พ.ศ. 2541 จนถึงปัจจุบัน

ถ่ายภาพ / ตัดต่อ / เขียนบท : คมปิยะ
เสียงบรรยาย : กาญจนา

วันพุธที่ 4 สิงหาคม พ.ศ. 2553

วัดท่าช้าง          วัดท่าช้าง ตั้งอยู่เลขที่ 63 ถนนท้าวอู่ทอง หมู่ที่ 10 ตำบลคูบัว อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินตั้งวัดเนื้อที่ 13 ไร่ 61 ตารางวา อาณาเขต ทิศเหนือจดคลองฟากห้วย ทิศใต้จดบ้านต้นแก ทิศตะวันออกจดถนนท้าวอู่ทอง ทิศตะวันตกจดทุ่งนา อาคารเสนาสนะ ประกอบด้วย อุโบสถ กว้าง 8 เมตร ยาว 20 เมตร ศาลาการเปรียญ กว้าง 14 เมตร ยาว 25 เมตร กุฏิสงฆ์ จำนวน 1 หลัง วิหาร กว้าง 12 เมตร ยาว 31 เมตร ศาลาบำเพ็ญกุศล จำนวน 1 หลัง สร้างด้วยคอนกรีตเสริมเหล็ก
วัดท่าช้าง ตั้งเมื่อ พ.ศ. 2438 ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อ วันที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 2515 เขตวิสุงคามสีมา กว้าง 20 เมตร ยาว 40 เมตร ปัจจุบันมีพระครู สมุภักดี ภัตตฺโก เป็นเจ้าอาวาส

ถ่ายภาพ / ตัดต่อ / เขียนบท : คมปิยะ
เสียงบรรยาย : กาญจนา

วันจันทร์ที่ 2 สิงหาคม พ.ศ. 2553

วัดบ้านโพธิ์


      
  วัดบ้านโพธิ์ ตั้งอยู่เลขที่ 75 หมู่ที่ 11 ตำบลคูบัว อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินตั้งวัดเนื้อที่ 14 ไร่ 3 งาน 26 ตารางวา มีที่ธรณีสงฆ์จำนวน 6 แปลง เนื้อที่ 47 ไร่ 3 งาน 20 ตารางวา ที่เรียกว่าวัดบ้านโพธิ์ เนื่องจากภายในบริเวณมีต้นโพธิ์ขึ้นเยอะ ชาวบ้านจึงนำมาใช้ตั้งเป็นชื่อวัด อาคารเสนาสนะประกอบด้วย อุโบสถ กว้าง 40 เมตร ยาว 80 เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ. 2482 เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ศาลาการเปรียญ กว้าง 16 เมตร ยาว 40 เมตร เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก หอสวดมนต์ กว้าง 80 เมตร ยาว 42 เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ. 2455 เป็นอาคารไม้ทรงโบราณ หอสวดมนต์ กว้าง 6 เมตร ยาว 19 เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ. 2520 เป็นอาคารไม้ กุฏิสงฆ์ จำนวน 4 หลัง เป็นอาคารไม้ 2 หลัง ครึ่งตึกครึ่งไม้ 1 หลัง และตึก 1 หลัง ศาลาอเนกประสงค์ กว้าง 43 เมตร ยาว 43 เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ. 2533 เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ศาลาบำเพ็ญกุศล จำนวน 1 หลัง สร้างด้วยคอนกรีตเสริมเหล็ก นอกจากนี้ภายในบริเวณยังมีวิหารหลวงพ่อเปลี่ยน ซึ่งเป็นหลวงพ่อที่ชาวบ้านตำบลคูบัวให้ความเคารพนับถือ
วัดบ้านโพธิ์ ตั้งเมื่อ พ.ศ. 2417 ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อ พ.ศ. 2482 ปัจจุบันมี พระครูอธิการบุญสม นาทสีโล เป็นเจ้าอาวาส การศึกษา มีโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกธรรม เปิดสอนเมื่อ พ.ศ. 2444

ถ่ายภาพ / ตัดต่อ / เขียนบท : คมปิยะ
เสียงบรรยาย : กาญจนา