วันศุกร์ที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2552

วัดสุรชายาราม


วัดสุรชายาราม เดิมชื่อว่า วัดหลุมดิน เป็นพระอารามหลวง ชั้นตรี ชนิดสามัญ บริเวณที่ตั้งของวัดสุรชายาราม อยู่ริมฝั่งแม่น้ำแม่กลอง จังหวัดราชบุรี ด้านหน้าวัดหันไปทางทิศตะวันออกลงสู่แม่น้ำแม่กลอง ด้านเหนืออยู่ริมคลองหลุมดิน ท่านผู้หญิงอั่ม บุนนาคภริยาเจ้าพระยาสุรวงศ์ไวยวัฒน์พิพัฒนาศักดิ์ (วรบุนนาค) ซึ่งดำรงตำแหน่งสมุหพระกลาโหมในสมัย พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ ได้พบวัดหลุมดินอยู่ในสภาพวัดร้าง ชำรุดทรุดโทรมมาก อุโบสถเหลือแต่ฐานอิฐ มีหลังคามุงจากคร่อมอยู่ซึ่งหันหน้าไปทางทิศตะวันออก ตรงหน้าอุโบสถมีเจดีย์ย่อเหลี่ยมไม้สิบสอง 1 องค์ พระปรางค์1 องค์ ชำรุดทรุดโทรมมากเช่นเดียวกัน และมีใบเสมาทำด้วยหินทรายแดง สลักลวดลายอย่างสวยงาม สันนิษฐานว่าเป็นสมัยทวารวดี ปัจจุบันยังเหลืออยู่ 15 ใบ แต่ชำรุดเสียเป็นส่วนใหญ่ นอกจากนี้ยังมีชิ้นส่วนของพระพุทธรูปศิลาแลงที่ชำรุดแยกออกเป็นชิ้นๆ แต่เศียรของพระพุทธรูปดังกล่าวท่านเจ้าคุณ พระอุบาลีคุณูปมาจารย์ (สิริจนโท จันทร์) นำไปไว้ที่วัดบวรนิวาส กรุงเทพฯ หลักฐานเรื่องนี้ได้จากคำบอกเล่าของพระคุณท่านเอง ในหนังสือเรื่อง “อัตตปวัตติ” ซึ่งพิมพ์แจกในงานทำบุญอายุครบ 70 ปีของพระคุณท่าน เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2469ถ่ายภาพ คมปิยะ
ตัดต่อ อ้อยกานต์
บทโทรทัศน์ คมปิยะ
เสียงบรรยาย อ้อยกานต์

วันที่ 24 – 4 - 52

ไม่มีความคิดเห็น: