วันศุกร์ที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2553

วัดเจติยาราม (เจดีย์หัก)วัดเจติยาราม ตั้งอยู่เลขที่ 154 บ้านเจดีย์หัก หมู่ที่ 3 ตำบลเจดีย์หัก อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินตั้งวัดมีเนื้อที่ 12 ไร่ 3 งาน 59 ตารางวา วัดเจติยาราม ตั้งเมื่อ พ.ศ. 2420 นามเดิมเรียกว่า วัดบ้านธาตุ แต่ชาวบ้านและคนทั่วไปนิยมเรียกว่าวัดเจดีย์หัก สืบเนื่องมาจากบริเวณวัดมีโบราณสถาน คือ องค์เจดีย์ สำหรับเจดีย์ที่อยู่นอกวัดได้รับการซ่อมแซมปฏิสังขรณ์โดยกรมศิลปากร ส่วนองค์ที่อยู่ภายในวัดคงชำรุดทรุดโทรมไปตามกาลเวลา สันนิษฐานว่าเป็นเจดีย์ที่สร้างขึ้นในสมัยอู่ทองมีอายุประมาณ 600 – 700 ปี ไม่ปรากฎว่าใครเป็นผู้สร้าง เช่นเดียวกับวัดไม่มีหลักฐานนามผู้สร้างเช่นกัน สันนิษฐานว่าชาวบ้านในละแวกนั้นพร้อมใจกันสร้างด้วยความศรัทธาในพระพุทธศาสนา เพื่อใช้เป็นสถานที่บำเพ็ญกุศล ปี พ.ศ. 2499 พระครูบัณฑิตรัตนากร เจ้าอาวาสรูปปัจจุบันได้เปลี่ยนชื่อจากวัดเดิมเป็น “วัดเจติยาราม” ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อ พ.ศ. 2471

ถ่ายภาพ / ตัดต่อ / เขียนบท : คมปิยะ
เสียงบรรยาย : กาญจนา

ไม่มีความคิดเห็น: